Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

22/01/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Προμήθεια Προϊόντων

Κήρυξη Άγονου του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια και αντικατάσταση ιμάντα του Baby Lift 2 στο υποκατάστημα της ΕΤΑΔ Α.Ε. Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού – Αρ. Προσκλ. 7596/30.12.2019