Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

01/10/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Κήρυξη Άγονου του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μακροχρόνια μίσθωση (operational leasing) δύο (2) 9-θέσιων minibuses για τη μεταφορά προσωπικού του υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» της ΕΤΑΔ ΑΕ» – ΑΡ. Προσκλ. 11006/23.08.2021