Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

11/10/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Τεχνικά Έργα

Κήρυξη Άγονου του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για το τεχνικό έργο «Ανακαίνιση / επισκευή των τουαλετών στο ισόγειο του Σαλέ στη θέση Φτερόλακας καθώς και την ανακαίνιση των WC στο Σαλέ 1750 στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» της ΕΤΑΔ ΑΕ» – ΑΡ. Προσκλ. 12243/21.09.2021