Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

08/07/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Κήρυξη Άγονου του πρόχειρου διαγωνισμού πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού του Υποκαταστήματος Μαρίνα Αλίμου» της ΕΤΑΔ ΑΕ- Αρ. Προσκλ. 4726/04.06.2020