Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

20/03/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

ΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ – ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛ. 1033/26.02.2020