Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

02/08/2023 – Ακίνητα

Η ΕΤΑΔ ανακοινώνει τη λήξη της χρονικής ισχύος της πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλών χαρακτηρισμένων ως Τουριστικά Δημόσια Κτήματα. Τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί εξετάζονται από την ΕΤΑΔ σύμφωνα με τον Κανονισμό της και τις διατάξεις περί της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού του Ν.2971/2001, όπως ισχύει.