Η ΕΤΑΔ Α.Ε. προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μακροχρόνιας εκμίσθωσης για το Ξενία Κομοτηνής, διάρκειας 30 ετών με δυνατότητα παράτασης 20 ετών

20/09/2020 | Δελτία Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μακροχρόνιας εκμίσθωσης για το Ξενία Κομοτηνής, διάρκειας 30 ετών με δυνατότητα παράτασης 20 ετών

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. ανακοινώνει την προκήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.epublicrealestate.gr για την εκμίσθωση του Ξενία Κομοτηνής, με τιμή εκκίνησης ετήσιου μισθώματος το ποσό των 35.000€.

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η μακροχρόνια εκμίσθωση του Ξενία για 30 έτη με δυνατότητα παράτασης για 20 επιπλέον έτη, κατόπιν συμφωνίας και των δύο μερών (και υπό την προϋπόθεση ότι ο μισθωτής έχει τηρήσει τους όρους της σύμβασης έως τότε). Ο ανάδοχος θα αναλάβει τις δαπάνες για την πλήρη ανακατασκευή και λειτουργία του ακινήτου με βάση την ήδη πραγματοποιθείσα δόμηση.

Το ακίνητο βρίσκεται εντός της πόλεως της Κομοτηνής, στην οδό Σισμανόγλου 43, στο κέντρο της πόλης, περί τα 600 μ. από την κεντρική πλατεία -Πλατεία Ειρήνης και περί τα 2.800 μ. από την πιο κοντινή έξοδο της Εγνατίας Οδού.

Aποτελείται από έκταση εμβαδού 18.205 (18.225 τ.μ. σύμφωνα με την κτηματολογική εγγραφή) συμπεριλαμβανομένων των κτισμάτων. Αξίζει να επισημανθεί ότι το ακίνητο διαθέτει υπόλοιπο δόμησης, βάσει των ισχυόντων πολεοδομικών παραμέτρων.

Το Ξενία Κομοτηνής στο παρελθόν λειτουργούσε ως ξενοδοχείο 3* δυναμικότητας 26 δωματίων /46 κλινών. Το κτίσμα αποτελείται από δύο πτέρυγες. Η αριστερή περιλαμβάνει υπερυψωμένο ισόγειο και έναν όροφο, όπου βρίσκονται τα υπνοδωμάτια. H δεξιά διαμορφώνεται σε υπερυψωμένο ισόγειο όπου περιλαμβάνονται χώροι υποδοχής, εστιατόριο, καθιστικό-bar και βοηθητικοί χώροι (WC, μαγειρεία, κ.λ.π). Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει παρεκκλήσι, πισίνα κύρια και παιδική, σιντριβάνι, παιδική χαρά και υπαίθριος χώρος στάθμευσης οχημάτων.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με τους από 23.05.2019 Γενικούς Όρους Διαγωνισμού για τους ανοικτούς διαγωνισμούς με δικαίωμα αντιπροσφορών σχετικά με την εκμίσθωση ακινήτων της ΕΤΑΔ.

Επιπλέον, κάθε υποψήφιος θα υποβάλει φάκελο με το σχέδιο ανάπτυξης του ακινήτου, που προτίθεται να πραγματοποιήσει σε αυτό και το οποίο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του ακινήτου και με την εν γένει και ειδική νομοθεσία που διέπει το ακίνητο. Ωστόσο, ρητά επισημαίνεται ότι ο εν λόγω φάκελος δεν θα αξιολογείται.

Προθεσμία και Τόπος Κατάθεσης των Δικαιολογητικών συμμετοχής είναι η Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020, 12:00 ώρα Ελλάδος στα γραφεία

της ΕΤΑΔ) ΑΕ, Βουλής 7 (Σύνταγμα), Αθήνα 105 62 (Πρωτόκολλο-2ος όροφος).

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της οικονομικής προσφοράς θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες σύμφωνα με τους από 23.05.2019 Γενικούς Όρους Διαγωνισμού για τους ανοικτούς διαγωνισμούς με δικαίωμα αντιπροσφορών σχετικά με την εκμίσθωση ακινήτων της ΕΤΑΔ.

Δείτε τις αναλυτικές πληροφορίες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΤΑΔ www.e-publicrealestate.gr εδώ:

Υπεύθυνοι επικοινωνίας για το διαγωνισμό: Αρλαπάνος Δημήτρης Τηλ.: 210 3339722 Email: [email protected] και Τουρκαντώνη Αναστασία Τηλ.: 210 3339660 Email: [email protected]

www.etad.gr