Home / Εταιρική Διακυβέρνηση / Διοικητικό Συμβούλιο / Επιτροπή Ελέγχου και Κινδύνων

Επιτροπή Ελέγχου και Κινδύνων

Η ΕΕΚ είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αναφέρεται σε αυτό. Συστήνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της να ορίσει απευθείας τον Πρόεδρο ή και μέλη της Επιτροπής, όπως και να ορίσει εξωτερικό ανεξάρτητο μέλος, ήτοι μέλος εκτός Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να κατέχουν την τεχνική επάρκεια και κατάρτιση για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή. Ένα μέλος τουλάχιστον να κατέχει επαρκή τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής και τα υπόλοιπα μέλη να είναι financial and risk literate.

Κύριος σκοπός της Επιτροπής είναι να υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς τις αρμοδιότητές του που αφορούν κυρίως στα κάτωθι:

αναφορικά με το ρόλο της σε θέματα ελέγχου:

  • Την επισκόπηση της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και τη διαδικασία παρακολούθησης της συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανονισμούς.
  • Την επισκόπηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη διασφάλιση της ακεραιότητας των οικονομικών καταστάσεων.
  • Τη διαδικασία επιλογής, καθώς και την παρακολούθηση της απόδοσης και της ανεξαρτησίας των Εξωτερικών Ελεγκτών.
  • Την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

αναφορικά με το ρόλο της σε θέματα διαχείρισης κινδύνων:

  • Την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων και του Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας.
  • Τη διασφάλιση ότι η Εταιρεία έχει καθορίσει σαφώς και επαρκώς τη Στρατηγική Κινδύνων (Risk Strategy) και τη Διάθεση Ανάληψης Κινδύνων (Risk Appetite) σύμφωνα με την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, την εταιρική κουλτούρα και τις αξίες της.
  • Τη διασφάλιση ότι το Δ.Σ. ενημερώνεται επαρκώς για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη Στρατηγική Κινδύνων και τη Διάθεση Ανάληψης Κινδύνων της Εταιρείας.