Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

03/11/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Έγκριση πώλησης μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων της Επιχειρηματικής Μονάδας της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» (ΧΚΠ).