Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

20/10/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Τεχνικά Έργα

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης στο Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο: «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Συγκροτήματος του Αχιλλείου στην Κέρκυρα.»