Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

28/04/2022 – Ακίνητα

ΛΗΜΝΟΣ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση τμημάτων των ακινήτων με ΑΒΚ 166, 174, 176, 197, 230, 62, Δήμου Λήμνου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.