Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

16/12/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Διευκρινίσεις του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Στρατηγικής μελέτης, συμβουλευτικών υπηρεσιών & σχεδιασμού ανανεωμένων λογοτύπων & εταιρικής ταυτότητας για την επικοινωνία στο διαδίκτυο και σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων της ΕΤΑΔ Α.Ε.» – Αρ. Προσκλ. 14206/08.12.2020