Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

11/03/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Διευκρινίσεις για τον Τακτικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την «Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής – Φορολογικής Υποστήριξης της ΕΤΑΔ Α.Ε.» για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό της ΕΤΑΔ ΑΕ» – Αρ. Διακ. 0605/07.02.2020