Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

02/10/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Διευκρινίσεις για τον Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου 5ετούς συντήρησης εναέριων αποσυμπλεκόμενων αναβατήρων, της γραμμής 2 Ερμή – Ηνίοχου – Ήρας στο υποκατάστημα της ΕΤΑΔ ΑΕ «ΧΚΠ»»- Αρ. Διακ. 10139_18.09.2020