Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

30/12/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Διευκρινίσεις για τον Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Αρ. Διακ 7444/17.12.2019