Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

18/11/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Τεχνικά Έργα

Διευκρινίσεις για τον Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης, Επισκευών και Λειτουργικών Ελέγχων Αναβατήρων του υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα» – Αρ. Διακ. 6658/05.11.2019