Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

14/10/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Τεχνικά Έργα

Διευκρινίσεις για τον Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την Παροχή Εργασιών Ανακαίνισης κτιρίου γραφείων επί της Λ. Αλεξάνδρας 34 στην Αθήνα με σκοπό την στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής – Αρ. Διακ. 5874/30.09.2019