Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

18/05/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Προμήθεια Προϊόντων

Διευκρινίσεις για τον Τακτικό Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την Επιλογή Αναδόχου για την Προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης χαρτοφυλακίων ακινήτων Real Estate Asset, Project & Facility Management» της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Αρ. Διακ. 2096/06.05.2020