Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

23/03/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Διευκρινίσεις για τον Τακτικό Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την Επιλογή Αναδόχου για τη Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Υποκαταστήματος «Μαρίνα Αλίμου» της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Αρ. Διακ. 1278/10.03.2020