Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

11/06/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Διευκρινίσεις για τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Επιλογή Αναδόχου για τη Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού του Υποκαταστήματος «Μαρίνα Αλίμου» της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Αρ. Διακ. 4726/04.06.2020