Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

12/11/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Διευκρινίσεις για τον Διεθνή Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης της λειτουργίας των υποδομών έξι (6) Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων της ΕΤΑΔ ΑΕ – Αρ. Διακ. 11403/13.10.2020