Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

01/03/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό Τακτικό Διαγωνισμό προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την Παροχή υπηρεσιών οικονομικού/χρηματοοικονομικού συμβούλου προς την ΕΤΑΔ Α.Ε. στο πλαίσιο διεξαγωγής διερευνητικών επαφών για τη διευθέτηση υφιστάμενων διαφορών με Μισθώτρια εταιρεία – ΑΡ. ΔΙΑΚ 1960/15.02.2021