Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

09/04/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Προμήθεια Προϊόντων

Διευκρινίσεις Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού παραλίας για το υποκατάστημα της ΕΤΑΔ ΑΕ «Ακτή Βουλιαγμένης»– ΑΡ. ΔΙΑΚ. 3749/26.03.2021.