Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

27/04/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Διευκρινίσεις Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στο ακίνητο της ΕΤΑΔ ΑΕ με ΑΒΚ 3897-3911 (Εγκαταστάσεις της πρώην Φωνής της Αμερικής) – ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4821/14.04.2021.