Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

20/10/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού με δικαίωμα αντιπροσφορών, ( www.e-publicrealestate.gr), εκμίσθωσης χώρων για τη λειτουργία καταστήματος εμπορικής χρήσης, αποκλειόμενης ρητώς της χρήσης Εστίασης & Αναψυχής εντός των εγκαταστάσεων του Χ.Κ.Π.