Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

26/11/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού, με δικαίωμα αντιπροσφορών, μέσω του ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr, για την «Ανέλκυση, Εξουδετέρωση και απομάκρυνση χαρακτηρισμένων ως «επικινδύνων – επιβλαβών σκαφών» του άρθρου 3 του Ν.2881/2001 από τον τουριστικό λιμένα (Μαρίνα) Αλίμου»