Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

15/04/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Διακήρυξη του Διεθνή Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία προς τον σκοπό ανάδειξης παρόχου υπηρεσιών προγράμματος «Ομαδική Ασφάλιση Ζωής & Υγείας του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΤΑΔ ΑΕ» – Αρ. Διακ. 1787/14.04.2020