Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

27/10/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Διακήρυξη του Διεθνή Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου για την Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας – Καϊμακτσαλάν» – Αρ. Διακ. 12019/26.10.2020