Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

06/09/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Διακήρυξη του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για τις «Ασφαλιστικές Καλύψεις Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, Εργοδοτικής Ευθύνης, Πυρός και Συμπληρωματικών καλύψεων των Χιονοδρομικών Κέντρων Παρνασσού και Βόρα / Καϊμακτσαλάν»