Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

24/09/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Προμήθεια Προϊόντων

Διακήρυξη του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης & Κίνησης(Ειδικών Προδιαγραφών), για την κάλυψη των αναγκών των Υποκαταστημάτων «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» και«Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα» της ΕΤΑΔ ΑΕ – Αρ. Διακ. 5655/23.09.2019