Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

04/10/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Τεχνικά Έργα

Διακήρυξη του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Λειτουργίας του υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα» – Αρ. Διακ. 5955/03.10.2019