Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

08/10/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Διακήρυξη του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Διαχείρισης του Πρασίνου του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκόπουλου και του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου Σχινιά της ΕΤΑΔ ΑΕ – Αρ. Διακ. 5983/04.10.2019