Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

23/10/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Τεχνικά Έργα

Διακήρυξη του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης, Επισκευών και Λειτουργικών Ελέγχων Αναβατήρων του υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα» – Αρ. Διακ. 6368/22.10.2019