Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

06/11/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Τεχνικά Έργα

Διακήρυξη του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης, Επισκευών και Λειτουργικών Ελέγχων Αναβατήρων του υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα» της ΕΤΑΔ Α.Ε. Αρ. Προκ. 6658/05.11.2019