Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

09/10/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Διακήρυξη του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και εγκαταστάσεων των ακινήτων «ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ» και «ΜΑΡΙΔΑΚΙ» της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Αρ. Διακ. 5973/03.10.2019