Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

08/10/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Διακήρυξη του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης της Ολυμπιακής Εγκατάστασης «Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων» της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Αρ. Διακ. 5965/03.10.2019