Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

04/10/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Διακήρυξη του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης της Ολυμπιακής Εγκατάστασης «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου» – Αρ. Διακ. 5957/03.10.2019