Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

04/10/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Διακήρυξη του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης της Ολυμπιακής Εγκατάστασης «Ολυμπιακή Εγκατάσταση Γαλατσίου» – Αρ. Διακ. 5961/03.10.2019