Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

08/10/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Διακήρυξη του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης της Ολυμπιακής Εγκατάστασης «Ολυμπιακή Εγκατάσταση Φαλήρου» της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Αρ. Διακ. 5970/03.10.2019