Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

05/09/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Διακήρυξη του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Κοπής της Βλάστησης σε τμήμα του ακινήτου με «ΑΒΚ3638» του Δήμου Ορεστιάδας στο νομό Έβρου