Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

02/10/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Τεχνικά Έργα

Διακήρυξη του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή Εργασιών Ανακαίνισης κτιρίου γραφείων επί της Λ. Αλεξάνδρας 34 στην Αθήνα με σκοπό την στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής» – Αρ. Διακ. 5874/30.09.2019