Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

21/07/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την «Επιθεώρηση τουριστικών αναβατήρων του υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού»» – Αρ. Διακ. 7306/17.07.2020