Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

17/09/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Διακήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ««Επιθεώρηση τουριστικών αναβατήρων του υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού»» -Αρ. Διακ.9805/14.09.2020