Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

29/06/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Διακήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση Μηχανημάτων Διάστρωσης Πεδίων Χιονοδρομίας – Πιστών του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού – Αρ. Διακ. 6149/29.06.2020