Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

07/05/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Προμήθεια Προϊόντων

Διακήρυξη Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης χαρτοφυλακίων ακινήτων Real Estate Asset, Project & Facility Management της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Αρ. Διακ. 2096/06.05.2020