Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

27/03/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Προμήθεια Προϊόντων

Διακήρυξη Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού παραλίας για το υποκατάστημα της ΕΤΑΔ ΑΕ «Ακτή Βουλιαγμένης» – Αρ. Διακ. 3749/26.03.2021