Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

09/07/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Προμήθεια Προϊόντων

Διακήρυξη Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης εισόδου εξόδου οχημάτων στο υποκατάστημα της ΕΤΑΔ ΑΕ Υπέργειος Σταθμός Αυτοκινήτων Θεσσαλονίκης» – Aρ. Διακ. 9175/09.07.2021