Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

02/04/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Προμήθεια Προϊόντων

Διακήρυξη Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης εισόδου εξόδου οχημάτων στο υποκατάστημα της ΕΤΑΔ ΑΕ Υπέργειος Σταθμός Αυτοκινήτων Θεσσαλονίκης» – Αρ. Διακ. 3949/30.03.2021