Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

04/06/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Διακήρυξη Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του Υποκαταστήματος «Ακτή Βουλιαγμένης» της ΕΤΑΔ ΑΕ – Αρ. Διακ. 4711/04.06.2020