Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

11/03/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Διακήρυξη Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Υποκαταστήματος «Μαρίνα Αλίμου» της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Αρ. Διακ. 1278/10.03.2020